Banner

Kennisinventarisaties natuurlijke klimaatbuffers

Natuurlijke klimaatbuffers gebruiken natuurlijke processen om de effecten van klimaatverandering te beperken of te voorkomen. Innovita heeft in opdracht van Bureau Stroming een drietal kennisinventarisaties van natuurlijke klimaatbuffers verzorgd.

Lees verder >