Banner
« Terug naar alle referenties
 • Filter op:
 • Technische productinformatie Precious Woods

  Innovita heeft voor de nieuwe website van Precious Woods technische productinformatie van de Afrikaanse hardhoutsoorten verzorgd in zowel Engels als Duits.

  Lees verder >

  Advies Houtverordening Intergamma

  Innovita heeft voor Intergamma te Leusden een productscan uitgevoerd met betrekking tot de nieuwe Europese Houtverordening (EUTR). Daarnaast is een opzet gemaakt waarmee een DDS kan worden geïmplementeerd bij Intergamma.

  Lees verder >

  Marketingvisie architecten Houtindustrie Schijndel

  Innovita heeft een beknopte marketingvisie geschreven hoe HIS met de vloer- en interieurproducten de architectenwereld zou kunnen benaderen. Speciale aandacht is er voor de verschillende vakbladen geweest.

  Lees verder >

  Houtsoort advies Red grandis

  Aan Innovita is gevraagd om een houtsoort advies te schrijven: wat dient er te gebeuren om Red grandis in Nederland toe te mogen passen voor kozijnen?

  Lees verder >

  Onderbouwing productbladen Precious Woods Europe

  Innovita heeft op basis van onderzoeksrapporten, literatuur en eigen kennis / ervaring een technische onderbouwing voor de nieuwe productbrochures van Precious Woods Europe verzorgd.

  Lees verder >

  Kennisinventarisaties natuurlijke klimaatbuffers

  Natuurlijke klimaatbuffers gebruiken natuurlijke processen om de effecten van klimaatverandering te beperken of te voorkomen. Innovita heeft in opdracht van Bureau Stroming een drietal kennisinventarisaties van natuurlijke klimaatbuffers verzorgd.

  Lees verder >

  Evaluatie Nederlandse Houtmarkt

  Voor de midterm review van TAA verrichtte Innovita de evaluatie van belangrijke spelers op de Nederlandse houtmarkt: wat is nu het effect van het programma op de Nederlandse houtmarkt?

  Lees verder >