Nieuws rondom hout en andere hernieuwbare grondstoffen

Kennisinventarisaties natuurlijke klimaatbuffers

Referent Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers / Bureau Stroming

Realisatiedatum augustus 2012

Categorie

Trefwoorden , ,

Site www.stroming.nl

< Terug naar overzicht

Natuurlijke klimaatbuffers

Natuurlijke klimaatbuffers gebruiken natuurlijke processen om de effecten van klimaatverandering te beperken of te voorkomen. Zoals bijvoorbeeld een oude rivierarm weer gebruiken om water te bergen bij extreem hoge waterstanden. Bijkomend voordeel is dat deze klimaatbuffers daarnaast ook helpen om de kwaliteit van natuur in Nederland te versterken en het levert in veel gevallen ook extra kansen voor economische bedrijvigheid in de regio op. Met steun van de Nederlandse overheid zijn er een 24-tal proefprojecten in Nederland gestart. Zo halverwege de looptijd van deze projecten, ontstond de behoefte aan een kennisinventarisatie: hoe staat de aanleg van de klimaatbuffer ervoor? Wat wordt er verwacht van de effecten door deskundigen?

 

Kennisinventarisatie

Deze inventarisaties zijn door Bureau Stroming verzorgd, en Innovita heeft in opdracht van Bureau Stroming een drietal kennisinventarisaties verzorgd. Klik om de betreffende knop om verder te lezen.

Kennisinventarisatie Vlijmen-Den Bosch      Kennisinventarisatie Oude Maasarm
Kennisinventarisatie Oesterdam
Lees meer over klimaatbuffers