Tropisch Amazone bos 3 banner

Missie Innovita

Vita is leven. Leven is hoe wij omgaan met de aarde. Met de natuurlijke hulpbronnen en materialen. Hoe deze materialen verantwoord toe te passen. En wat we met bij- en afvalproducten doen.

Innovatie is logisch nadenken over hoe je dingen doet. Daarom werken wij samen met bedrijven in innovatieve projecten. Want slimme innovaties dragen bij aan een duurzame wereld!

Innovita is bijdragen aan duurzaamheid door de kracht van innovatie toe te passen op natuurlijke materialen. Dat is investeren in hernieuwbare grondstoffen. Dat is ondersteuning van duurzaam beheer van schaarse natuurlijke hulpbronnen zoals bos. Dat is ook het verantwoord en duurzaam toepassen van dergelijke producten in bouwprojecten.

Wij zijn ervan overtuigd dat slimme innovaties bijdragen aan een duurzame wereld!

Dat is onze missie: u helpen op elk van deze terreinen. Daarmee zijn we allemaal beter af. Wij beperken ons tot ‘hernieuwbare grondstoffen’, waarbij hout een belangrijk materiaal is, naast nieuwe materialen zoals bamboe en houtcomposieten.

Innovita is initiëren van innovatieprojecten met een team van actieve bedrijven en kennisinstellingen. Innovita is ook consultancy om maatwerk te leveren aan u als opdrachtgever in de vorm van advies of onderzoek. Innovita is duurzaam samenwerken ten behoeve van duurzaamheid.

Dat is Innovita!

 

Advies Innovatie Over Innovita

Duurzaamheid: we kunnen niet verder kijken dan de bocht in de Rio Urubu in Brazilie!

Werken aan duurzaamheid is als het varen op een rivier: verder dan de volgende bocht kunnen we niet kijken…