Rivier in tropisch bos Brazilie

Milieukosten tropisch hardhout het laagst!

Datum: 25 september 2015 | Auteur: Andries van Eckeveld | Categorie: Innovita

Bouwen met tropisch hout uit duurzaam beheerd bos is goed voor het milieu. Deze conclusie kan getrokken worden uit onderzoek dat onderzoeksbureau Beco onlangs aantoonde. In het onderzoek worden fietsbruggen van hout, beton, staal en composiet doorgerekend en met elkaar vergeleken. De milieukosten voor de houten variant waren verreweg het laagst.

LCA studie

Het gestandaardiseerd berekenen van de milieukosten gaat tegenwoordig via Europese Normen. De standaard die in deze studie is gevolgd staat bekend als de LCA systematiek. LCA staat voor Life Cycle Analyse, waarbij het gehele leven van een product wordt gevolgd van begin tot eind.

Voor hout betekent dat vanaf de stammen in het bos tot afvalfase. De aspecten waar dan naar gekeken worden zijn bijvoorbeeld de oogst in het bos, de zagerij, de bewerkingen, transport, verdere bewerking en verwerking, levensduur, tot uiteindelijk de afvalfase. Omdat een gestandaardiseerde methode wordt gebruikt, zijn de resultaten tussen de verschillende materialen redelijk vergelijkbaar.

Klik hier voor de volledige LCA studie

Milieukosten duurzaam tropisch hout

In het geval van deze studie is tropisch hardhout genomen. Van hout uit de gematigde streken zijn meer LCA studies bekend met goede resultaten als gevolg. Van tropisch hout is wat dat betreft veel minder bekend. Samen met diverse partijen worden er in 2015 verschillende onderzoeken uitgevoerd naar andere tropisch hout toepassingen.

Grafiek 1 laat overtuigend zien dat de milieukosten voor tropisch hout minimaal zijn. Belangrijke redenen zijn dat de boom tijdens de groei CO2 opneemt, dat tijdens de gehele levensduur van het product opgeslagen blijft. Hoe meer hout in omloop, hoe meer CO2 aan de atmosfeer onttrokken!

Milieukosten duurzaam tropisch hout

Milieukosten duurzaam tropisch hout. Bron: Beco, 2013

Stimulans voor houtgebruik

Op basis van deze resultaten kan het tropisch hout gebruik in Nederland zeker gestimuleerd worden! Uitgangspunt daarbij is wel dat u dan gebruik maakt van duurzaam geproduceerd hout, volgens bijvoorbeeld de FSC principes. Meer weten? Neem gerust contact met ons op!