Louro gamela gevel in verticale toepassing

FSC Movingui voor gevel en kozijn

Datum: 25 januari 2018 | Auteur: Andries van Eckeveld | Categorie: Bouwprojecten, Natuurlijk Geveladvies

Duurzaam bosbeheer in de tropen is noodzakelijk om deze biodiverse en waardevolle wouden te beschermen. Door economische waarde aan het bos toe te kennen, zal de druk om de bossen te converteren naar andere landgebruik afnemen. Een van de pijlers van duurzaam bosbeheer is een evenredige benutting van de soortenrijkdom. De noodzaak om minder bekende tropische soorten (LKTS=Lesser Known Timber Species) te ontwikkelen is daarmee gegeven. FSC Movingui toegepast in dit woonhuis in Den Bosch, is een van de eerste Movingui projecten in Nederland dat in samenwerking met Houthandel van Dam en Remmers Bouwchemie tot stand kwam. Het ontwerp is van Bureau Koek uit Den Bosch.

 

Het project

De gevel van deze woning wordt bepaald door de combinatie van hout, glas en pleisterwerk. Het hout spreekt daarom sterk in dit ontwerp. Voor de kozijnen en de gevellatten is gebruik gemaakt van FSC Movingui. Deze houtsoort is door een groepje bedrijven ontwikkeld in het kader van het LKTS project van FSC Nederland.

Overzicht Movingui FSC gevel en kozijnen voor woonhuis Den Bosch

Overzicht Movingui FSC gevel en kozijnen voor woonhuis Den Bosch

 

Afwerking

Om de fraaie kleur van het Movingui te behouden, is gekozen voor de transparante afwerking GW310 van Remmers Nederland. Innovita heeft een speciale combinatie van kleuren uitgetest waarbij het hout zo licht mogelijk van kleur zou blijven.
Omdat de kozijnen op de eerste verdieping niet zo bereikbaar zijn voor onderhoud, is gekozen om die dekkend af te werken in een RAL-kleur die de transparante houttoon van de gevellatten benadert. Van enige afstand is nauwelijks te zien dat ze dekken geschilderd zijn, terwijl de bewoners toch niet elke twee jaar de liggende delen hoeven te onderhouden.
Op een creatieve manier is het huisnummer opgenomen in de gevellat structuur. Ook is de deur bekleed met gevellatten. Een kritiekpuntje zijn de recht afgezaagde houten delen: daarop blijft het water makkelijk lang staan. Het was beter geweest als deze onder een hoek waren afgeschuind.

Detail van de Movingui gevellatten en het huisnummer.

Detail van de Movingui gevellatten en het huisnummer.

De Movingui kozijnen (dekkend) kleuren mooi mee met de transparant gebeitste Movingui latten.

De Movingui kozijnen (dekkend) kleuren mooi mee met de transparant gebeitste Movingui latten.