Polytreat vuren gevelbekleding

13 juni 2017 Saxion Event Circulaire economie

Datum: 02 juni 2017 | Auteur: Andries van Eckeveld | Categorie: Polypyrrool

Polypyrrool vuren te Elden 7520 lr

Een van de eerste Polypyrrool pilot project met een prototype van Polytreat vuren. Foto: Innovita advies

Dinsdagmiddag 13 juni (14.00 – 16.15) organiseert Saxion, het lectoraat Innovatieve Technologie in de Bouw (ITB) een event rondom het thema Circulaire Economie met aansluitend een netwerkborrel. De focus ligt daarbij op de bouwsector. Het thema Energie heeft veel aandacht gekregen in de bouw, maar vaak wordt vergeten dat de bouw een enorme gebruiker van grondstoffen is en tevens ook een grote ‘producent’ van afval. Met een toenemende grondstofschaarste en een politiek klimaat in Nederland waarin het kabinet een heus ‘grondstoffenakkoord’ heeft gesloten, is het tijd om eens over circulaire economie, grondstofgebruik en de bouw na te denken. 

 

Polypyrrool

Binnen Saxion is het Polypyrrool project (ook wel bekend onder de productnaam Polytreat) een innovatie die inspeelt op het thema grondstofgebruik in de bouw. In hoeverre sluit deze innovatie aan op de circulaire economie? Dit concrete onderwerp helpt om vanuit de insteek materiaalgebruik het thema circulaire economie en de bouw te bezien.
Voor deze middag zijn partners van het RAAK-mkb project, collega’s van Saxion en studenten bouwkunde/bouwtechnische bedrijfskunde aanwezig. Daarnaast zijn ook geïnteresseerde partijen uit de bouwkolom van harte welkom.

 

Programma

14.00 – 14.15 Inloop
14.15 – 14.25 Introductie: wat staat de bouw te wachten?
Gerard Salemink, programmamanager Lectoraat Innovatieve Technologie in de Bouw (ITB) en middagvoorzitter
14.25 – 14.45 Circulaire Economie en duurzaamheid
Harrie van Bommel, hoofddocent/onderzoeker duurzaam internationaal ondernemen
Waar staat circulaire economie voor en wat betekent dat voor een duurzame ontwikkeling?
14.50 – 15.10 Grondstoffen en een circulaire economie
Michael Sailer, senior onderzoeker materialen
Is de circulaire economie echt de oplossing voor de toekomst? Is het een tussenstation in een reeks opeenvolgende concepten? Met specifiek aandacht voor materiaal- en grondstofgebruik.
15.15 – 15.35 Een voorbeeld: verrijking van houten gevelbekleding met Polypyrrool
Andries van Eckeveld, projectleider Polypyrrool project, Lectoraat ITB. Draagt verrijking van natuurlijke materialen (zoals hout) met Polypyrrool (een biobased polymeer) bij aan een ‘circulaire bouw’?
15.40 – 15.55 De praktijk van de circulaire economie in het Lectoraat ITB
Christian Struck, lector Innovatieve Technologie in de Bouw (ITB)
Een kort overzicht hoe het concept van circulaire economie praktisch wordt uitgewerkt binnen het lectoraat ITB
15.55 – 16.15 Discussie onder leiding van de middagvoorzitter
16.30 Netwerkborrel

 

Aanmelding

Graag aanmelden voor deze bijeenkomst uiterlijk vrijdag 9 juni aanstaande via deze link: Aanmelding Saxion Event
Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos. Deze bijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door het RAAK-mkb project ‘Polypyrrool’ en CIRCLES, een EFRO-programma waarin ook Saxion participeert (zie www.circles.nu). CIRCLES heeft tot doel de transitie naar een circulaire economie in Oost-Nederland te bevorderen.