Accoya hout logo

Accsys Technologies


Accsys Technologies is een internationale onderneming die de productie en de verkoop van Accoya (chemisch gemodificeerd hout) verzorgt. Het acetyleren van hout (zie hieronder) is een resultaat van een jarenlange ontwikkeling waaraan veel bedrijven en kennisinstellingen hebben meegewerkt.
Accoya is inmiddels niet meer weg te denken van de Europese en Nederlandse markt. Het hout dat in Arnhem geproduceerd wordt, vindt zijn toepassing over de hele wereld. In Nederland wordt Accoya via enkele dealers op de markt gebracht. Het is niet mogelijk om rechtstreeks bij de fabriek in Arnhem hout te kopen.


De achtergrond van gemodificeerd hout

Het modificeren van hout dat van op zichzelf genomen voor buitentoepassingen ongeschikt is, past in de huidige maatschappelijke trend. Hout en natuurlijke, hergroeibare materialen dragen bij aan een biobased economy. Bovendien leidt het acetyleerproces tot zodanige robuuste eigenschappen, dat het gemodificeerde naaldhout in veel opzichten met tropisch hout kan vergeleken worden. 


Toepassingen

Accoya hout wordt in Nederland geproduceerd op de productlocatie in Arnhem. Jaarlijks worden zo tienduizenden kubieke meters hout geproduceerd en verhandeld. Vanwege de goede eigenschappen wordt Accoya toegepast in de bouw (kozijnen, binnentoepassingen, gevelbekledingen en constructies). Sinds kort is ook een GWW-kwaliteit beschikbaar voor beschoeiingen en op termijn mogelijk damwanden. De verkeersbruggen in Sneek zijn bekende voorbeelden van GWW-toepassingen.

Naast de genoemde producten, zijn er met Accoya-hout alweer nieuwe producten bedacht, waarvan het Hybrid kozijnhout een interessant product is: het combineert de goede producteigenschappen van Accoya met het voordeel van grenen hout aan de binnenzijde van het kozijn!


Vereenvoudigde weergave van het acetyleerproces

Het proces

Tijdens het acetyleren worden in het hout – meestal Radiata pine – de zogenaamde hydroxiel-groepen vervangen door acteylgroepen (zie het figuur hieronder). Deze ogenschijnlijk kleine verandering heeft grote gevolgen: het Radiata pine krijgt verbeterde schimmelresistentie en dimensiestabiliteit. 

Een vereenvoudigde weergave van het acetyleerproces.